Sunday, April 3, 2016

Guruvayupuresha - Rough SketchGuruvayupuresha 
"tam-adbhutam bAlakam-ambujekShaNaM caturbhujam shanka-gadAdyudhAyudhaM" 

Poster paint on paper - rough painting


Initial small reference sketch was done on Janmashtami